priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

Kultúrne pamiatky

Pomník u Mosnáčkov

Tento pomník označuje miesto, kde sa v dobe prenasledovania tajne stretávali evanjelici augsburského vyznania ku spoločným modlitbám. Na pomníku sa nachádza nápis:
„Na tomto mieste schádzali sa ev. veriaci k službám Božím v dobe náboženského útlaku. Po r. 1733“

Pomník sa nachádza v časti u Mosnáčkov, je ihlanového tvaru bez vrcholca. Pomník dal postaviť evanjelická cirkev augsburského vyznania na Brezovej v roku 1938. Postavenie previedol občan Priepasného Štefan Pavelka z Dlhého vŕšku.

Pamätník M. R. Štefánika

Pamätník gen. Dr. Milana Rastislava Štefánika bol postavený v roku 1999 pri spomienke 80. výročia jeho smrti. Na pamätníku sa okrem tabule na počesť M.R. Štefánika nachádza zo zadnej strany tabuľa, kde sú uvedené mená občanov obce, ktorí padli v I. a II. svetovej vojne. Pamätník projektoval Prof. Ing. Arch. Ľudovít Jendreják. Pamätník sa nachádza pri Kultúrnom dome.

Školy

V obci sa nachádzali štyri školy, ktoré časom zanikli okrem jednej kde sa nachádza materská škola. Školy sa nachádzajú na Dlhom Vŕšku, v Jandéch doline, škola pod Vŕškom. Ako prvá bola postavená škola pod Vŕškom v roku 1880. V 1904 pribudla škola v Jandéch doline a v roku 1942 bola postavená, súčasná Materská škola.

Mlyny

V minulosti pre ľudí bolo hlavným zdrojom obživy poľnohospodárstvo. Pre spracovanie obilia boli v obci tri mlyny poháňané vodou. Zo záznamov nie je známe, ktorý mlyn bol postavený ako prvý. No najvyššie položený bol mlyn v časti u Potúčkov, v strede obce sa nachádzal mlyn u Petruchov (u Petráši) a tretí mlyn sa nachádzal u Markov. V dávnej minulosti bol ešte mlyn v časti u Jurčatov a ešte jeden mlyn na rozhraní chotára ako sa prechádza do Minárčiných. Dodnes sa tejto lokalite hovorí „Pri zváľanom mlyne“. Posledným mlynárov v Priepasnom bol Rudolf Valihora (1912-1981) v mlyne u Petruchov.