priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

Symboly

Typáriá

Prvý symbol je zaznamenaný z roku 1786, keď došlo k odtrhnutiu od Brezovej a vnikla obec Košariská- Priepasné. Mali spoločné pečatidlo, ktoré tvorila holubica s ratolesťou v zobáku bez kruhopisu.

Druhé pečatidlo bolo s tým istým motívom ale holubica bola otočená na opačnú stranu s kruhopisom „EX POSESIO KOŠARIC.A.PREPASNE“.

Tretia pečať z roku 1945 bola ako prvé pečatidlo ale mala kruhopis „MIESTNY NÁRODNÝ VÝBOR KOŠARISKÁ-PRIEPASNÉ “.

V roku 1957 sa Košariská a Priepasné stali samostatnou obcou a mali každá vlastnú pečať.
Súčasná pečať je okrúhla so symbolom pece a s kruhopisom „OBEC PRIEPASNÉ“
page-symboly-001page-symboly-002

Erb

Erb obce tvorí zelený podklad, na ňom je biela pec, ktorej polkruhy sú žltej farby.
page-symboly-003

Vlajka

Vlajku tvoria tri farby, ktoré sú zastúpené v piatich pozdĺžnych pruhoch. Tvoria ju farby žltá, biela zelená. Zelený pruh je v najširšom zastúpení a to v 3/7, biela a žltá sú zastúpené v 1/7. Vlajka je ukončená dvoma zastrihmi, ktoré siahajú do tretiny listu vlajky. Vlajka je v pomere 2:3.
page-symboly-004