priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

Poloha

Zemepisná poloha: s.z.š. (severnej zemepisnej šírky)
17°30′ v.z.d. (východnej zemepisnej dĺžky)
Rozloha: 1 371 ha
Okres: Myjava
Obvod: Trenčín
Počet obyvateľov: 372

Obec Priepasné sa nachádza na Juhozápadnej časti Slovenska. Rozprestiera sa na Myjavskej pahorkatine. Územne je obec začlenená do okresu Myjava, ktorá patrí do Trenčianskeho kraju.

Obec sa rozprestiera v doline, ktorá je obklopená kopcami. Reliéf obce je preto členitý a kopcovitý. Striedajú sa tu kopce s údoliami. Kopce majú výšku približne 500 m n.m. . Najznámejší  hrebeň vrhu nazývaný Bradlo, tvorí juhozápadnú hranicu a má výšku 544 m. Medzi ďalšie známe patrí Batková a Lipovec.  Najznámejší preto, pretože sa na ňom nachádza národná kultúrna pamiatka – Mohyla M. R. Štefánika.  Najnižšie položené chotári sú na hraniciach chotára u Minárčiny a na hraniciach chotára Pod Mierkovým. Tieto dva chotári majú totožnú výšku a to 300m n.m..

Rozloha celej obce je 1371 ha a z toho tvorí 500ha lesný porast. Územné hranice sú riešené v súlade s prírodnými hranicami. Prírodné hranice tvoria kopce a návrší. Smerom na sever tvorí chotárnu hranicu chotár obce Polianka, na juhu až juhovýchod tvorí hranicu chotár obce Košariská.  Východnú hranicu tvorí chotár obce Krajné a na západe až juhozápade tvorí hranicu chotár mesta Brezová pod Bradlom. Cez obec pretekal zregulovaný potok, ktorý slúžil na poháňanie mlynov. Približne v rokoch 1962 a miestne nazývaný ako „Priepasňanský potok“.

Čo sa týka dopravy, cez obec vedie napojená štátna cesta, ktorá vedie cez susednú obec Polianka  na okresné mesto Myjava. Myjava je od obce vzdialená 10km. Smerom na západ vedie cesta do mesta Brezová pod Bradlom, ktorá je vzdialená 7 km.  Smerom na východ je obec spojená cestou s obcou Košariská. Košariská sú vzdialené 4 km od obce Priepasné.

Podnebie

Ako bolo uvedené v kronike z roku 1967 bolo podnebie v obci drsné aj napriek priemernej nadmorskej výške. Dlhé, tuhé zimy sa striedali s krátkymi, teplými letami, pomerne bohatými na zrážky. Čo sa týka súčasného podnebia, ročné obdobia sú každý rok iné. Sú veľké výkyvy počasia, počasie sa dokáže radikálne meniť zo dňa na deň. Za posledné roky, zima prišla neskôr a trvala do marca či až do apríla. Leto bolo nadmerne teplé s malým množstvom zrážok.