priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

Obec

Túto obec netvoria paneláky či zastavané plochy ale predovšetkým kopce, lesy, lúky, sady, ktoré sú všade okolo nás. Prvý osadníci vyrubovali les, klčovali ho, vypaľovali a tak získavali lúky i role. Na dobre položených miestach si vybudovali roľnícke usadlosti.  Práve preto tu prevláda kopaničiarsky život, ktorý je súčasťou každého kto sa tu narodil alebo rozhodol žiť. Zo začiatku vývoja obce prevládalo pastierstvo čomu nasvedčuje aj pomenovanie obce Priepasné a Košariská. Aj dnes sú ľudia zvyknutí žiť po boku prírody. Dokonca sú od nej závislí. Väčšinu zeleniny či ovocia sú si schopný vypestovať sami. Vypestujú krásne plody, ktorými sa môžu pýšiť. Chovajú rôzne zvieratá a z časti nie sú závislí od obchodných reťazcov. Kopaničiarsky život však nie je vôbec jednoduchý. V minulosti počas vojny bol krutý, pretože mladí chlapci odchádzali do vojny a gazdovstvá strácali najlepšiu pracovnú silu. Na bojiskách v rôznych častiach Európy počas I. svetovej vojny, zahynulo až 42 chlapcov z Košarísk a Priepasného. Na ich pamiatku a veľkú obeť, ktorú priniesli je umiestnená spomienková tabuľa na pamätníku M. R. Štefánika. Sú tam mená občanov, ktorí padli v I. a II. svetovej vojne.  Obzvlášť ťažké obdobie prišlo s veľkou hospodárskou krízou. Bola veľká chudoba, kamenisté role nevládali uživiť všetkých. Preto každý roľník bol donútený ovládať ešte jedno remeslo. Avšak pre biedu veľa ľudí opúšťalo svoje rodisko a odchádzali do cudziny, najviac do Ameriky. Pár z nich sa vrátilo späť ale väčšina tam ostala žiť už navždy.  Po vojne pre hospodárov prišli zmeny. Malé políčka sa zmenili na veľké orné láne. Všetku pôdu obrábali spoločne v Jednotnom roľníckom družstve. Roľníkov, ktorý súkromne obrábali svoju pôdu ubúdalo. Kone s volmi nahradili družstevníci za traktory, kosy nahradili kosačkami a samoviazačky. Práca na roliach sa výrazne uľahčila ale stále nebola jednoduchá.

Obec je rozmiestnená na 19 lokalít a tieto lokality dostali mená práve pre početné rodiny, ktoré tu žili celé generácie. Napríklad Batíková, Dlhý Vŕšok, (miestne sa rozdeľuje na Haluzice, Výhon a Pažite), Jandech Dolina a Jurčatári Končiny, Podmynárová, U Bielych, U Bachárov, U Blatniakov, U Čúvalov, U Hrajnohov, U Kázikov, U Kopockých, U Markov, U Mosnáčkov , U Petráši, U Potúčkov, U Ševcov, U Zubákov. A to je len ďalší dôkaz, že našu obec tvoria ľudia čo v nej žijú.

Väčšinu obce tvoria krásne lesy, ktoré sú domovom pre nespočetné množstvo zvierat, ktoré nám prinášajú radosť pri pohľade na nich. V minulosti ľudia na kopaniciach museli bojovať pre lúky a lesy. Často to bol dôvod prečo sa dostávali do sporu s blízkymi mestami ako napríklad Vrbové či Brezová. Preto by sme sa mali snažiť o zachovanie tejto krásnej prírody a obce, ktorá tu vyrástla. Snažme sa zachovávať krásnu a nepoškvrnenú prírodu a bojovať o ňu ako naši predkovia. Snažme sa zachovať tradície a zvyky našich predkov. Pokúsme si ich aspoň pripomínať a šíriť ďalej pre naše potomstvo. Záleží na ľuďoch či chcú aby ich potomstvo vedelo viac o ich predchodcoch. Našu obec tvoria hlavne ľudia a práve oni dokážu najviac ovplyvniť jej ďalšie napredovanie.