priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

História

Obec Priepasné je odvodené od slova „prepásať, pásť“ . Pretože Priepasné bolo spojené s obcou Košariská, od ktorej sa odčlenila v roku 1957. Prevládalo tu pastierstvo. V Košariskách boli v minulosti košiare pre ovce a ovce sa prepásavali cez Priepasné. Hovorilo sa prepásať ovce na druhú stranu Bradla. Od toho vznikol názov obce. Často dochádzalo k chybe v názve obce, mnohí používali názov Priepastné od slova priepasť. Tento názov je chybný.

Povesť o vzniku obce

Z historického hľadiska korene obce nesiahajú príliš hlboko. Jej pôsobenie sa odhaduje na 400 až 500 rokov, keď vychádzame z povesti. Povesť hovorí o rodine, ktorá utekala pred Turkami a najväčšie turecké vpády na našom území sa datujú v rokoch 1500 až 1600. Tieto roky by mohli potvrdiť pravdivosť povesti.
Celá povesť začína pri istom garbiarovi, ktorý utekal so svojou rodinou z Liptovského Mikuláša pred Turkami. Garbiar menom Potúček s rodinou cestoval dlho cez hory i doliny až sa zastavil nad vrchmi dnešnej obce. Neobývané a pokojné miesto sa mu zapáčilo a tak sa rozhodol usadiť aj so svojou rodinou. Na počesť tejto rodiny sa dnešná oblasť kde sa usadili volá u Potúčkov. Ďalej podľa povesti vyučil svojich štyroch synov garbiarskemu remeslu a tí si neskôr priviedli nevesty, založili vlastné rodiny a prenášali svoje remeslo na potomkov. Rodine sa tu veľmi dobre darilo, dokonca jeden z rodu Potúčkovcov sa stal majstrom cechu garbiarstva a stal sa veľmi bohatým a slávnym. Jeho bohatstvo bolo mnohým tŕňom v oku a závisť nedala dlho na seba čakať. Na jeho meno padli podozrenia z osobného obohacovania. Zo strachu pred nimi sa majster Potúček rozhodol skryť časť svojich úspor aby o ne neprišiel. Preto si zavolal svoju slúžku menom Chudárová z Batíkovej, dal jej truhličku so svojimi úsporami aby ju zakopala pod istým starým, košatým dubom. Slúžka však neodolala svojej zvedavosti a nahliadla do truhličky a na svoje veľké prekvapenie bola plná zlatých mincí. Dlho bojovala s myšlienkou zobrať zlaté mince a nakoniec aj tak učinila, zakopala iba prázdnu truhličku pod dub. Neskôr slúžka zakúpila okolité pozemky u Minárčiny a stala sa tam so svojou rodinou najbohatšími gazdami v šírom okolí.

Takto vypovedá povesť o založení obce Priepasné. Jej pravdivosť by sme mohli doložiť i skutočnosťou, že v tých časoch garbiarstvo v Liptovskom Mikuláši naozaj prekvitalo a tak isto Turci plienili toto okolie. Dávali teda podnet ľudom na útek zo svojich rodísk do okolia. Ako ďalší fakt osídľovania obce môžeme uviesť pamätnú tabuľu na pomníku u Mosnáčkov. Pomník bol postavený v roku 1938 na pamiatku zhromažďovania evanjelikov v časoch náboženského útlaku po roku 1733. Vzrastajúce rozrastanie obce sú datované ako súčasť Brezovej pod Bradlom, pretože Košariská a Priepasné patrili k Brezovej do roku 1926. Košariská- Priepasné sa cirkevne oddelili v roku 1871. Ako samostatná obec Priepasné vznikla až v roku 1957.