priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

Czere sa chystá sledovať občanov!

Vážení občania, dovoľte aby sme Vás týmto upozornili, že zajtra dňa 31.7.2015 končí 15 dňová lehota na odvolanie proti rozhodnutiu o umiestnení stavby a občanom Priepasného zároveň končí aj možnosť vyjadriť nesúhlas s plánovanou výstavbou obecného kamerového systému. Rozhodnutie o umiestnení stavby z dňa 16.7.2015 sa skrýva za smiešny dôvoď výstavby. Dôvodom má byť údajné zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Priepasné. Domnievame sa však, že kriminalita v obci nedosahuje také enormné rozmery ako v mestských častiach Compton, Harlem alebo Inglewood a taktiež dopravná situácia nie je tak komplikovaná ako na Times Square po pracovnej dobe. V každom prípade náš starostlivý starosta Peter Czere dbá na našu bezpečnosť až tak silno, že je ochotný vynaložiť nemalé finančné prostriedky na zvýšenie našej bezpečnosti. Nie je jasné či vynaložené financie poputujú z jeho vlastných vačkov, Eurofonov alebo zo zázračných nenávratných finančných príspevkov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pravdepodobne však finančné prostriedky pôjdu z obecného rozpočtu, ktorý sa podľa všetkého dá využiť aj na rozumnejšie a dôležitejšie účely. Treba podotknúť, že sa jedná o predimenzované (teda aj predražené) zariadenia v hojnom počte a z umiestnenia kamier je evidentné, že Czereho zámer nemusí byť sledovanie obecného majetku ale skôr súkromného majetku občanov ako aj občanov samotných. Umiestnenie kamier má byť nasledovné:
 

  • Kamera (K1) – pri Penzióne Stará Škola, s. č. 232
  • Kamera (K2) – pri Bytovom dome, s. č. 180
  • Kamera (K3) – pri viacúčelovom ihrisku
  • Kamera (K4) – oproti RD so s. č. 213 pri futbalovom ihrisku
  • Kamera (K5) – pri bývalej administratívnej budove družstva
  • Kamera (K6) – pri bývalej administratívnej budove družstva
  • Kamera (K7) – medzi RD so s. č. 108 a budovou OÚ, s. č. 109
  • Kamera (K8) – na budove obecného úradu, s. č. 109
  • Kamera (K9) – pri RD so s. č. 100
  • Kamera (K10) – pri RD so s. č. 247

 
Nechajme sa teda prekvapiť či zvýšenie bezpečnosti v obci v podobe sledovania detičiek či máju ochrannú prilbu pri bicyklovaní je jeho skutočným zámerom alebo sa tu jedná o úplne odlišný zámer. Jedno však treba spomenúť, že takýto projekt môže mať pre niektoré subjekty aj nepriaznivé účinky v podobe sledovania maximálnej povolenej rýchlosti na základe výpočtu z času prejazdu medzi jednotlivými kamerovými zariadeniami a následnému poskytovaniu týchto údajov orgánom činným v trestnom konaní alebo napríklad v podobe nepríjemného sledovania návštevníkov Priepasňanského „Šenku“.

priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

Musíte sa pre pridávanie komentárov.

priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

Ešte neboli pridané žiadne komentáre, buďte prvý a začnite konverzáciu...