priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

Chalupár

Chalupárstvo v posledných rokoch sa stáva v našej obci čoraz populárnejším. Do našej obce prichádza čoraz viac ľudí, ktorý majú záujem sa stať súčasťou našej krásnej prírody. Hovorím o chalupároch čo chodia pravidelne navštevovať našu obec a vždy sa sem radi vracajú. Stávajú sa súčasťou obce a mnohí majú záujem o dianie v nej a snažia sa nejakým spôsobom prispieť k jej rozvoju. Ako príklad uvedieme dlhoročného chalupára pána Prof. Ing. arch. Ľudovít Jendreják, ktorý navrhol pamätník M. R. Štefánika pred kultúrnym domom a tiež navrhoval nové autobusové zástavky. Za jeho pomoc mu ďakujeme a sme radi, že takého vzácneho človeka máme vo svojej obci. Chalupári z Batíkovej ako Kázikovci, La Garderovci sa zapojili do prípravy výstavy Betky Krásnej a pomohli pri aranžovaní a prispeli svojimi domácimi na peci robenými lokšami. To je zopár príkladov, že aj chalupári majú záujem o obec a často sú vynechávaní z jej diania. Preto sme sa rozhodli im venovať sekciu, kde sa nachádzajú informácie, ku ktorým sa často nemôžu dopracovať. Môžu tu nájsť napríklad celoročný rozpis vynášania odpadu a prípadne kontakty pre ďalšie otázky.